תקנון חנות האינטרנט של ישרהייר תוספות שיער בע"מ

השימוש באתר:

אתר המכירות ישרהייר תוספות שיער בע"מ בכתובת  www.israhair.com או לחילופין בכתובת www.israhair.co.il  הינו אתר מוגן זכויות יוצרים. ישרהייר תוספות שיער בע"מ מאפשרת לכם להשתמש באתר בכפוף לתנאי השימוש כפי שיופיעו בהמשך.
אנא קראו את תנאי השימוש בתשומת לב רבה, שהרי כל שימוש באתר מעבר לקריאת מסמך זה מחייבת אתכם בהסכמה מלאה לתנאי השימוש, אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש באתר, לא תוכלו להשתמש באתר או להירשם אליו.
גלישה באתר ושימוש באתר, ו\או רכישת מוצרים ו\או שירותים במסגרת האתר, ולרבות קריאת כל חומר המתפרסם בו, יחשב להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש. לפיכך הינך מתבקש לקרוא בעיון רב את התקנון בטרם ביצוע כל פעולה באתר, ולנהוג על פי הכתוב בהם. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשך שימושך באתר, ו\או רכישת מוצרים ו\או שירותים באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.
הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שתתבצע דרך אתר זה ויהוו בנוסף לכל מסמך אחר הנלווה את אישורך והסכמתך לתנאי התקנון.

מבוא.
החנות משמשת כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט באמצעות השתתפות במכירות רגילות .
ב. רשאים לבצע רכישה באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת בישראל אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף.
ג. תנאי מוקדם לתוקף רכישה באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגבי כל פרטיה.
ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין ישרהייר תוספות שיער בע"מ לכל דבר ועניין.
ה. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
ו. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות או באתר.

1. רישיון
בכפוף לתנאי השימוש ישרהייר תוספות שיער בע"מ נותנת לכם אישור לצפות בתכנים המופיעים באתר אך אינה מאפשרת העתקה של התכנים, התמונות, הסמלים המסחריים, הקישורים או כל מידע אחר אשר מופיע באתר. למען הסר ספק, כל המידע אשר מופיע באתר הוא רכושה הבלעדי של ישרהייר תוספות שיער בע"מ.
2.  ביצוע שינויים
ישרהייר תוספות שיער בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לבצע מעת לעת שינויים באתר, ואומר: להסיר או להוסיף תכנים באופן זמני או באופן קבוע וזאת מבלי שתינתן הודעה מראש לגולשים או הרוכשים באתר. בכניסתכם לאתר או לחנות באתר אתם מסכימים כי ישרהייר תוספות שיער בע"מ לא תישא באחריות כלפיכם או כלפי צד שלישי בכל הנוגע לשינויים, הקפאה או הורדה של האתר מהרשת.
בעת רישומכם לאתר,  גם בזמן ביצוע הזמנה וגם אם ביצעתם רישום מרצונכם החופשי, הנכם מסכימים כי ישרהייר תוספות שיער בע"מ תיידע אתכם בדוא"ל לגבי מבצעים מיוחדים ופריטים חדשים שהתווספו לחנות והכל בכפוף לתקנון השמירה על הפרטיות של ישרהייר תוספות שיער בע"מ.
3.  כללי יסוד לשימוש באתר והגבלת אחריות
לא יתבצע רישום של פרטים אישיים כוזבים או פרטים אישיים חלקיים, או פרטים שאינם הפרטים האישיים המלאים שלכם. לא ניתן להוסיף לאתר תכנים מילוליים או כל תכנים אחרים אשר עלולים לפגוע או להעליב מישהו מכל סיבה שהיא, מובהר בזאת כי מפעילי האתר אינם יכולים לעקוב אחר כל התכנים והמידע אשר מועלים לאתר על ידי המשתמשים האחרים, לכן, האחריות על תכנים אלו מוטלת באופן בלעדי על המשתמשים עצמם ובאחריותם יהיה לפצות את ישרהייר תוספות שיער בע"מ עבור כל נזק שעשוי להיגרם בעקבות תכנים אלו.
ישרהייר תוספות שיער בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לשנות או להסיר מהאתר תכנים מכל סוג שהוא הנוגדים את תנאי השימוש באתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית, כך גם לגבי הסרת משתמשים מהאתר וזאת מבלי להזהיר את המשתמשים מראש.
משתמשים באתר אינם יכולים לשנות או למחוק מידע או תכנים של משתמשים אחרים או מידע או תכנים של ישרהייר תוספות שיער בע"מ.
משתמשים באתר, דעו כי לא ניתן להוסיף לאתר מידע כוזב או מידע שקרי לאתר בכל נושא שהוא.
לא ניתן להעתיק תכנים, תמונות או כל מידע אחר אשר מופיע באתר זה.
לא ניתן להוסיף מידע פרסומי לאתר זה.
לא ניתן להוסיף לאתר זה תכנים אשר פוגעים בזכויות יוצרים.
ישרהייר תוספות שיער בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בתכנים אשר הועלו על ידי המשתמשים לרבות פרסומם והפצתם, מבלי לפגוע בפרטיות המשתמשים.
4. המכירות
א. ישרהייר תוספות שיער בע"מ תאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות שבאתר בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים.
ב. שיטת המכירה בחנות הינה שיטה רגילה:
מוצעים למכירה מוצרים בכמות מוגבלת ובמחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
א. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות פירוט אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
ב. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות השארת הפרטים באמייל המפורסמים באתר ושייכים לישרהייר תוספות שיער בע"מ.
ג. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
5. אופן ההשתתפות במכירות
א. על המשתתף במכירה להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.
ב. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים הופך המשתתף לרוכש.
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק.
ג. לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וכאשר יתקבל אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
ד. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו יתבצע באמצעות כרטיס האשראי
לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
ה. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במערכת החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ו. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכל העושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כנגדו.
ז. במקרה ולא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי  יקבל הרוכש הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם ישרהייר תוספות שיער בע"מ לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה הנ"ל  תחל ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל הרוכש להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי יראו ישרהייר תוספות שיער בע"מ מפעילת החנות את העסקה כמבוטלת.
6. רישום וסיסמאות
עם הירשמותכם לאתר הרי שאתם מסכימים להעביר לנו את כל המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, כמו כן אתם מתחייבים לעדכן את הפרטים בהמשך לפי הצורך כך שהפרטים האישיים שלכם ימשיכו להיות מלאים מדויקים ומעודכנים.
אם הפרטים אשר העברתם אלינו יתגלו כשיקרים או שגויים, תהיה זו עילה להקפאה או לביטול הרישום שלכם באתר חברתנו.
באחריותכם לשמור על שם המשתמש והסיסמא שלכם, הנכם נושאים באחריות מלאה לכל פעילות שתתבצע באתר תחת שם המשתמש והסיסמא שלכם.
7. דיוק בפרטי המוצרים והמחירים
מאחר שהמחירים ופריטי המוצרים עשויים להשתנות בתדירות גבוהה, ישרהייר תוספות שיער בע"מ אינה אחראית למידת הדיוק והשלמות של המידע המופיע באתר החברה, כמו כן ישרהייר תוספות שיער בע"מ עשויה לשנות את פריטי המוצרים ואת המחירים הנקובים באתר ללא הודעה מוקדמת גם אם בוצעה הזמנה.  אם מסיבה כל שהיא המוצר שהזמנתם אינו תואם למידע  שמופיע על המוצר באתר, זכותכם המלאה להחזירו ולקבל החזר כספי מלא על הרכישה, בתנאי שהמוצר הוחזר במצב חדש, באריזה המקורית שלו  ולא יאוחר מ14 יום מקבלת המוצר. המחירים המופיעים בעגלת הקניות שלכם תואמים למחיר העדכני ביותר של המוצרים ואומר כי אם יתבצע עדכון מחירים באתר על אחד המוצרים והוא נמצא בעגלה שלכם, מחירו יתעדכן מיד. שימו לב מוצרים הנמצאים בעגלת הקניות אינם ערובה לשמירה על המחיר בעת בחירתם והכנסתם לעגלת הקניות.
למרות מאמצינו הגדולים בעדכון הנתונים שלנו באתר, עדיין עלולות לקרות תקלות לא צפות וכתוצאה מכך עלולים להופיע מחירים שגויים על חלק מהמוצרים, אנו מתנצלים מראש על עוגמת הנפש אשר עלולה להיגרם. אנא בידקו את עגלת הקניות שלכם היט בלפני ביצוע הרכישה וודאו כי המחיר תואם את המוצר.
8. אחריות על המוצרים ואחריות בגין נזק הנגרם בשימוש:
אחריות על תוספת שיער-
על תוספות השיער תינתן אחריות לפרק זמן מוגבל, האחריות תהיה תלויה ומושפעת כולה מאופן השימוש בתוספת השיער, כמו כן החזר המוצר יתקבל רק אם לא נעשה כל שימוש בתוספת השיער והיא נשארה סגורה באריזתה המקורית.
ישרהייר תוספות שיער בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להחליט מהי הדרך בה תנהג לשם מימוש אחריות תוספות השיער, בין אם ע"י תיקון המוצר תוך פרק זמן סביר או בין אם ע"י החלפת המוצר.
אחריות בגין נזק הנגרם בשימוש- 
ישרהייר תוספות שיער בע"מ אינה אחראית לכל נזק שיגרם בגין שימוש לא נכון ושגוי במוצר בין אם ישירות ובין אם לצד שלישי.
כל המידע הכתוב באתר הוא בגדר המלצה בלבד ואין להתייחס לנאמר כאחריות לכל פעולה הנעשית בקשר לחיבור תוספות שיער. מומלץ ואף רצוי להתייעץ עם ספר מומחה לפני ביצוע כל פעולה.
יש להתייחס לכל הערה המגיעה עם המוצר והאחריות לשימוש בטיחותי ומושכל במוצרים מוטלת על הלקוח בלבד.
אחריות על מוצרים מלבד תוספות שיער
החזרת מוצרים לאחר קבלתם תתאפשר לא יאוחר מ-14 יום מתאריך קבלת המוצר ובלבד שאריזת המוצר לא נפתחה או נפגמה, לא נעשה כל שימוש במוצר והוא במצב תקין לחלוטין. לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה ו/או שנעשה בו שימוש. במקרה של החזרה יזוכה הרוכש בסכום ההחזר בניכוי דמי ביטול ועלות משלוח ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010. לאחר קבלת המוצר בחברה יבחן הנזק, ואם נגרם פגם ביצור, יוחלף המוצר או יוצע זיכוי או יוצע החזר כספי.
9.  זכויות יוצרים
אתר המכירות של ישרהייר תוספות שיער בע"מ והתכנים המופיעים בו הם רכושה הבלעדי של ישרהייר תוספות שיער בע"מ ואין אפשרות להעתיק או להציג תכנים, גם אם התכנים שונו או הותאמו לכל סוג של מדיה אחרת אלה באישור מפורש בכתב מישרהייר תוספות שיער בע"מ .
10. מדיניות ביטול קניה והחזרת מוצרים
א. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ "א 1981 להלן החוק.
ב. ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב  ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל  ישרהייר תוספות שיער בע"מ מפעילת החנות .
ג. במקרה של ביטול העסקה בחנות ישרהייר תוספות שיער בע"מ תהיה רשאית לחייב את הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח , בהתאם להוראות החוק.
ד. אם סופק המוצר ללקוח חובת החזרת המוצר אל החנות חלה על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.ה. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר .
ו. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו ו/או מוצרים אשר נעשה בהם שימוש.
כמו כן לא ניתן להחזיר תוספות שיער שמפעילת החנות ישרהייר תוספות שיער בע"מ ביצעה בו שינויים לבקשת ולהתאמה אישית של הלקוח.
ז. החנות תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
ז.1 נפלה טעות קולמוס , אם במחיר המוצר או אם בתיאור המוצר .
ז.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהרוכשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
ז.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע את המשך ביצוע המכירה באופן תקין.
ז.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
ט. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכשים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים שצוינו על ידם בדף ההרשמה.
י. במקרה ונגמר המוצר במלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאית החנות ו/או באי כוחה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.  מקרה כזה שמורה ללקוח הזכות לביטול המכירה. הודעה על ביטול שכזה תיעשה בכתב או בטלפון.
11. אספקת המוצרים
א. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר לכתובת כפי שנרשמה בדף ההרשמה בפרק זמן הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
ב. החנות תפעל  כדי לספק את המוצר או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
החנות לא תהיה אחראית לאיחור באספקת המוצר במקרים הבאים:
ב.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
ב.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
ב.3 כל סיבה שאינה בשליטת ישרהייר תוספות שיער בע"מ.
ג. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או אחרת ו/או באזורים אשר חברת המשלוחים ו/או המובילים לא מגיעים אליהם החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
ד. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים ימי
עסקים בלבד ואומר ימים א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
12. שמירה על הפרטיות
הפרטיות שלכם חשובה לישרהייר תוספות שיער בע"מ, לכן אנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות המקובלים לשמירה מרבית על המידע שאותו העברתם לנו. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיה הנדרשת ע"י פייפל paypal  דרך דף הרכישה והתשלום של פייפל. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. כמו כן אנו מתחייבים שלא להעביר את המידע לאף גורם נוסף מלבדנו.
המידע שאנו אוספים:
במקומות שונים באתר אתם עשויים להתבקש לספק פרטים אישיים כמו: שם, כתובת מלאה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ,מידע לגבי כרטיס האשראי שלכם וכד'.
13. כללי
א. הנהלת החנות ישרהייר תוספות שיער בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ב. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החנות בדבר.
ג. באם ישנם קישורים לאתרים שונים ישרהייר תוספות שיער בע"מ אינה אחראית על התכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר המובילים לאתרים אחרים אליהם מגיעים דרך הקישורים כמו כן אין התחייבות מצד האתר כי הקישורים יובילו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
ד. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , אז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
ה. החנות לא תהא אחראית להרכבתם או חיבורם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח בלבד ועל חשבונו.
ו. הלקוח אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.
ז. כל מידע או תצוגה המופיעים באתר; גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית , סימנים מסחריים , סימני לוגו עריכתם והצגתם באתר, בבעלותה הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
ח. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר , אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם ישרהייר תוספות שיער בע"מ.
ט. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
י. במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
14. יצירת קשר:
כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתרנו ובאשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיו"ב ניתן לפנות אל ישרהייר תוספות שיער בע"מ באמצעות הדוא"ל israhairltd@gmail.com  או בטלפון:09-8333121  נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, הכניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.